top of page

BIO-HACK

Bio-hack - Bẻ khóa sinh học là nghệ thuật và khoa học thay đổi môi trường xung quanh và bên trong cơ thể để có thể kiểm soát hoàn toàn cơ chế sinh học của bản thân. Dẫn đến chất lượng sức khỏe tốt hơn, trẻ lâu hơn và một trí óc thông minh hơn. Sinh - y học hiện nay đang đạt được những bước nhảy vọt về khoa học lượng tử trong việc kiểm soát cơ chế sinh học của con người để giải quyết bốn câu hỏi: Thời gian khỏe mạnh của một người tối đa là bao lâu? Những hợp chất nào hỗ trợ cơ chế này? Chúng ta có thể chống lại lão hóa không? Cần làm gì để ngăn chặn suy giảm trí tuệ?

bottom of page