top of page
Rock Formation

CÂN BẰNG CẢM XÚC

 

Tất cả các chất dẫn truyền thần kinh đều tác động lên cảm xúc, có 4 chất dẫn truyền chính là serotonin, dopamine, endorphin và oxytocin giúp điều chỉnh tâm trạng, giúp thúc đẩy cảm giác tích cực, bao gồm cả hạnh phúc và niềm vui. Thiếu hụt một trong các chất trên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần.

Đọc bài viết để hiểu rõ về nhu cầu của bạn và các phương pháp tự nhiên cũng như nootropic hỗ trợ.

MOOD BALANCE

MOOD BALANCE

bottom of page